Ψηφιακή ασφάλεια

Ψηφιακή Ασφάλεια Σχολείου – Ενημέρωση Γονέων

Το 2o Νηπιαγωγείο  Παιανίας αποτελεί μια σύγχρονη σχολική μονάδα στην οποία  οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τεχνολογιών (ΤΠΕ) αποτελούν σημαντικό εργαλείο γνώσης και συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η ανταλλαγή ιδεών, η κοινωνική αλληλεπίδραση και οι ευκαιρίες μάθησης που προσφέρονται μέσω των ΤΠΕ είναι πολύ επωφελείς για όλους, αλλά Μπορεί περιστασιακά να θέσουν τα παιδιά, τους νέους και τους ενήλικες σε κίνδυνο. Ως εκ τούτου, με την υπ? αριθ .4 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, αποφασίστηκαν τα εξής:

Α.ΟρισμόςΥπευθύνων:EυαγγελίαΤριανταφύλλου,Ανδρομάχη Καλιβρούση,Ελένη Ρηγοπούλου,Μαρίνα Τσιάπρα,Ελένη Μαγνήσαλη,Παναγιώτα Μπίστα,Θεοδώρα Μαρώση.

Β. Κανόνες Χρήσης Δικτύων, Λογισμικών & Φορητών Μέσων

 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται φορητά μέσα (στικάκια, dvd, κλπ) χωρίς άδεια από τον Διαχειριστή Δικτύου ή την Συντονίστρια για την Ψηφιακή Ασφάλεια του σχολείου και στην περίπτωση που χορηγείται άδεια, θα γίνεται πρώτα σάρωση για ιούς/κακόβουλο λογισμικό.
 •  Δεν επιτρέπεται η χρήση μη εγκεκριμένου λογισμικού στους χώρους εργασίας.
 •  Δεν επιτρέπεται η λήψη (download) αρχείων και η εγκατάσταση λογισμικού σε συσκευές του σχολείου, χωρίς την άδεια του Διαχειριστή Δικτύου.

Γ. α.  Διαχείριση Δημοσιευμένου Περιεχομένου

Θα δημοσιεύονται στατικές και κινούμενες εικόνες (φωτογραφίες και βίντεο) με την προϋπόθεση να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και του προσωπικού η οποία είναι υψίστης σημασίας.

Γ.β. Κανόνες Διαχείρισης Δημοσιευμένου Περιεχομένου

 1. Με την έναρξη του σχολικού έτους θα λα?βάνεται γραπτή άδεια από τους γονείς/κηδεμόνες για την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του σχολείο και στους δικτυακούς τόπους που δραστηριοποιείται το σχολείο (eTwinning, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) εικόνων/βίντεο των μαθητών, η οποία θα έχει ισχύ για όλο το σχολικό έτος στο οποίο οι μαθητές/τριες φοιτούν στο σχολείο και θα καταχωρείται στο αρχείο με τα έντυπα γονικής συγκατάθεσης.
 2.  Οι εικόνες θα επιλέγονται προσεκτικά, θα είναι χαμηλής ανάλυσης και θα περιέχουν ομάδες μαθητών ή δεν θα εμφανίζονται καθόλου πρόσωπα ή θα είναι φωτογραφίες μετά από επεξεργασία για την κάλυψη των προσώπων.
 3.  Τα ονοματεπώνυ?α των μαθητών δεν θα χρησιμοποιούνται σε σχέση με βίντεο ή φωτογραφίες τους.  Προσωπικές πληροφορίες του προσωπικού ή των μαθητών δεν θα δημοσιεύονται.
 4. Η δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας στο δικτυακό τόπο του σχολείου θα γίνεται με σεβασμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικών δικαιωμάτων.

Δ. Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Το προσωπικό θα λαμβάνει έγκριση από τη διοίκηση του σχολείου πριν τη χρήση κοινωνικών εργαλείων στην τάξη. Τα επίσημα ιστολόγια (blogs) ή wikis των εκπαιδευτικών θα προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Οι επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση από τους μαθητές μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδων προσωπικών δημοσιεύσεων (μέσα ή έξω από το σχολείο), θα τίθενται προς συζήτηση με τους γονείς/κηδεμόνες τους, ιδίως όσον αφορά στη χρήση διαδικτυακών τόπων σε μικρότερη ηλικία από ότι επιτρέπεται.

 • θα ενημερώνονται σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο Διαδίκτυο και θα αποτρέπονται να δημιουργούν λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
  • Εάν δημιουργήσουν λογαριασμό με την έγκριση των γονέων τους, θα συμβουλεύονται να διαβάζουν και να κατανοούν πλήρως τη δήλωση/πολιτική απορρήτου (Privacy) και τους όρους χρήσης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης πριν δηλώσουν « Αποδέχομαι» και δημιουργήσουν λογαριασμό και αν δημιουργήσουν θα πρέπει αμέσως να αλλάζουν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
  • θα ενθαρρύνονται να ορίζουν ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης, να αρνούνται την πρόσβαση σε άγνωστα άτομα περιορίζοντας το προφίλ τους και να μπλοκάρουν ανεπιθύμητες επικοινωνίες

θα συμβουλεύονται να μη δίνουν ποτέ προσωπικά στοιχεία που μπορεί να προσδιορίσουν ποιοι είναι ή/και την τοποθεσία τους, (για παράδειγμα: το πραγματικό τους όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό του κινητού ή σταθερού τηλεφώνου τους, το σχολείο τους κλπ.) ή άλλα προσωπικά στοιχεία.

Loading