Προγράμματα e-twinning

Τη φετινή σχολική χρονιά το νηπιαγωγείο μας υλοποίησε και ολοκλήρωσε 3 ευρωπαικά e-twinning προγράμματα που είναι τα εξής:  1.From my country …… in Europe                                                                                                                                                     2.My 1st European ABC-book3.                                                                                                                                                       3. Our Book of a magic Christmas                                                                                                                   Βρίσκονται σε εξέλιξη άλλα 3 και συγκεριμένα τα εξής:  1.Our Cultural Heritage-Where the past meets the future  2.  ” My culture,your culture, our culture” 3.  Our kindergarten-important events

 

 

Loading