Αρμονία και Ισότητα στη Διαφορετικότητα!!!

Tο Nηπιαγωγείο μας υλοποιεί εφέτοςνέο  έργο Erasmus+KA210 .Το έργο έγινε αποδεκτό τον Ιανουάριο του 2024 στη Ρουμανία.Τίτλος του , Αρμονία και Ισότητα στη Διαφορετικότητα. Στοχεύει στο να χρησιμοποιήσουν οι νηπιαγωγοί τη διαχείριση CLIL και την προσέγγιση STEM ,παρέχοντας εκπαίδευση σύμφωνα με τις ανάγκες όλων ανεξαιρέτως  των μαθητών και  λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές τους. Η Ρουμανία είναι ο ιδρυτής του έργου και η Τουρκία και η Ελλάδα είναι οι άλλοι εταίροι. Στις 3 και 4 Απριλίου 2024, 2 νηπιαγωγοί επισκεφθήκαμε το σχολείο Gradinita cu Program Prelungit “CEI SAPTE PITICI στη Ρουμανία ,προκειμένου να συζητήσουμε για την πορεία του έργου και να οργανώσουμε τις κινητικότητες στις χώρες μας.

Loading

Leave a reply