Ψηφιακή ασφάλεια

Ψηφιακή Ασφάλεια Σχολείου – Ενημέρωση Γονέων

Το 2o Νηπιαγωγείο  Παιανίας αποτελεί μια σύγχρονη σχολική μονάδα στην οποία  οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τεχνολογιών (ΤΠΕ) αποτελούν σημαντικό εργαλείο γνώσης και συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η ανταλλαγή ιδεών, η κοινωνική αλληλεπίδραση και οι ευκαιρίες µάθησης που προσφέρονται μέσω των ΤΠΕ είναι πολύ επωφελείς για όλους, αλλά µπορεί περιστασιακά να θέσουν τα παιδιά, τους νέους και τους ενήλικες σε κίνδυνο. Ως εκ τούτου, με την υπ’ αριθµό 4 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, αποφασίστηκαν τα εξής:

Α.ΟρισμόςΥπευθύνων:EυαγγελίαΤριανταφύλλου,Γεωργία Παπαϊωάννου,Ρωξάνη Γεωργούλα,Αρετή Κρανιώτη

Β. Κανόνες Χρήσης Δικτύων, Λογισμικών & Φορητών Μέσων

 • Δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται φορητά µέσα (στικάκια, dvd, κλπ) χωρίς άδεια από τον Διαχειριστή Δικτύου ή την Συντονίστρια για την Ψηφιακή Ασφάλεια του σχολείου και στην περίπτωση που χορηγείται άδεια, θα γίνεται πρώτα σάρωση για ιούς/κακόβουλο λογισµικό.
 •  Δεν επιτρέπεται η χρήση µη εγκεκριµένου λογισµικού στους χώρους εργασίας.
 •  Δεν επιτρέπεται η λήψη (download) αρχείων και η εγκατάσταση λογισµικού σε συσκευές του σχολείου, χωρίς την άδεια του Διαχειριστή Δικτύου.

Γ. α.  Διαχείριση Δημοσιευμένου Περιεχομένου

Θα δημοσιεύονται στατικές και κινούµενες εικόνες (φωτογραφίες και βίντεο) με την προϋπόθεση να διασφαλίζεται η ασφάλεια των µαθητών/μαθητριών και του προσωπικού η οποία είναι υψίστης σηµασίας.

Γ.β. Κανόνες Διαχείρισης Δημοσιευμένου Περιεχομένου

 1. Με την έναρξη του σχολικού έτους θα λαµβάνεται γραπτή άδεια από τους γονείς/κηδεµόνες για την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του σχολείο και στους δικτυακούς τόπους που δραστηριοποιείται το σχολείο (eTwinning, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) εικόνων/βίντεο των µαθητών, η οποία θα έχει ισχύ για όλο το σχολικό έτος το οποίο οι µαθητές/τριες φοιτούν στο σχολείο και θα καταχωρείται στο αρχείο µε τα έντυπα γονικής συγκατάθεσης.
 2.  Οι εικόνες θα επιλέγονται προσεκτικά, θα είναι χαμηλής ανάλυσης και θα περιέχουν οµάδες µαθητών ή δεν θα εµφανίζονται καθόλου πρόσωπα ή θα είναι φωτογραφίες μετά από επεξεργασία για την κάλυψη των προσώπων.
 3.  Τα ονοµατεπώνυµα των µαθητών δεν θα χρησιµοποιούνται σε σχέση µε βίντεο ή φωτογραφίες τους.  Προσωπικές πληροφορίες του προσωπικού ή των µαθητών δεν θα δηµοσιεύονται.
 4. Η δηµοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας στο δικτυακό τόπο του σχολείου θα γίνεται µε σεβασµό των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδοµένων και πνευµατικών δικαιωµάτων.

Δ. Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Το προσωπικό θα λαµβάνει έγκριση από τη διοίκηση του σχολείου πριν τη χρήση κοινωνικών εργαλείων στην τάξη. Τα επίσηµα ιστολόγια (blogs) ή wikis των εκπαιδευτικών θα προστατεύονται µε κωδικό πρόσβασης. Οι επιφυλάξεις σχετικά µε τη χρήση από τους µαθητές µέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδων προσωπικών δηµοσιεύσεων (µέσα ή έξω από το σχολείο), θα τίθενται προς συζήτηση µε τους γονείς/κηδεµόνες τους, ιδίως όσον αφορά στη χρήση διαδικτυακών τόπων σε µικρότερη ηλικία από ότι επιτρέπεται.

 • θα ενηµερώνονται σχετικά µε την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο Διαδίκτυο και θα αποτρέπονται να δημιουργούν λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
  • Εάν δημιουργήσουν λογαριασμό με την έγκριση των γονέων τους, θα συµβουλεύονται να διαβάζουν και να κατανοούν πλήρως τη δήλωση/πολιτική απορρήτου (Privacy) και τους όρους χρήσης του µέσου κοινωνικής δικτύωσης πριν δηλώσουν « Αποδέχοµαι» και δηµιουργήσουν λογαριασµό και αν δηµιουργήσουν θα πρέπει αµέσως να αλλάζουν τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις
  • θα ενθαρρύνονται να ορίζουν ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης, να αρνούνται την πρόσβαση σε άγνωστα άτοµα περιορίζοντας το προφίλ τους και να µπλοκάρουν ανεπιθύµητες επικοινωνίες

θα συµβουλεύονται να µη δίνουν ποτέ προσωπικά στοιχεία που µπορεί να προσδιορίσουν ποιοι είναι ή/και την τοποθεσία τους, (για παράδειγµα: το πραγµατικό τους όνοµα, τη διεύθυνση, τον αριθµό του κινητού ή σταθερού τηλεφώνου τους, το σχολείο τους κλπ.) ή στοιχεία όπ

Διαχείριση Ιστοσελίδας Ευαγγελία Τριανταφύλλου