ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Στο Νηπιαγωγείο  διδάσκουν τη φετινή χρονιά 2016-2017 οι Νηπιαγωγοί:  Eυαγγελία Τριανταφύλλου που είναι η  Προϊσταμένη του σχολείου στο 1ο πρωινό τμήμα, Γεωργία Παπαϊωάννου στο 2ο πρωινό τμήμα, και Κλειώ Καραβαλάκη στο προαιρετικό  ολοήμερο τμήμα.